Användarvillkor

Betalningsalternativ
För närvarande accepterar Drosselmeyer VISA, Mastercard och American Express. När du betalar med kreditkort hanteras betalningen av våra betalningspartner Stripe för att garantera säkra betalningar. Så här fungerar det:

Välj din kreditkortstyp dvs (Visa, Mastercard eller American Express), ange dina kortnummer och valideringsdatum. En kontroll utförs för att se till att dina data är korrekta och att det finns pengar på ditt konto.
Pengarna överförs till Drosselmeyer. Så snart Drosselmeyer får den information som betalningen slutförs skickas varorna till kunden. 

Garanti
Garantin är enligt konsumentlagstiftningen i det land där produkten har köpts. Observera att garantin inte täcker produktens normala slitage och åldrande. Garantin täcker inte någon skada för någon del av produkten till följd av onormal användning, bristande vård, vårdslöshet, olyckor, felaktig användning av produkten och bristande efterlevnad av de anvisningar som Drosselmeyer tillhandahåller. Spara den tryckta orderbekräftelsen. Denna orderbekräftelse är din garanti. För alla andra förfrågningar om leverans, returer, etc, vänligen kontakta oss.